TARİHİMİZDEKİ ÖNEMLİ OLAYLAR 5

1917
12-16 Mart
Rusya’da ihtilal ve çarın istifası.
2 Nisan A.B.D. savaş ilan ediliyor.
19-21 Nisan St. Jena de Maurienne antlaşması Antalya-İzmir arası İtalya’ya bırakılıyor.
26 Nisan Yunanistan savaşa katılıyor.
7 Kasım Bolşevikler Rusya’da iktidarı ele geçiriyorlar. (Ekim İhtilali).

1918
8 Ocak Başkan Wilson’un 14 ilkesi ilan ediliyor.
2 Şubat A.B.D. Birinci Dünya Savaşına fiilen giriyor.
3 Mart Osmanlı İmparatorluğu v müttefiklerinin Rusya ile Brestlitovks Antlaşması
29 Eylül Almanya savaşa devam edemiyor. Bulgaristan itilaf devletleri ile antlaşma imzalıyor.
14 Ekim Talat Paşa kabinesi yerine Ahmet İzzet Paşa Kabinesi kuruluyor.
30 Ekim Mondros Mütarekesi.
3 Kasım İngilizler Musulu işgal ediyor.
13 Kasım İtilaf donanması İstanbul’da. Mustafa Kemal İstanbulda.
29 Kasım Milli Kongre Cemiyetinin kurulması.
2 Aralık İzmir’de Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyetinin kurulması.
Trakya Paşaeli Heyet-i Osmaniye Cemiyetinin kuruluşu.

1919
Ocak Antep, Maraş, Urfa, Adana’yı İngilizler işgal ediyor.
18 Ocak Paris Barış Konferası toplanıyor.
21 Ocak Adana cephesi kuruluyor.
3 Mart Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Erzurum şubesinin kuruluşu.
29 Nisan İtalyanlar Antalya’yı işgal ediyorlar. M. Kemal 9. Ordu Müfettişi atanıyor.
4-11 Mayıs İtalyanlar Kuşadası, Marmaris, Bodrum yörelerini işgal ediyorlar.
15 Mayıs Yunan ordusu İtilaf donanmaları koruyuculuğunda İzmir’i işgal ediyor. İlk kurşun.
16 Mayıs M. Kemal İstanbul’dan Samsun’a hareket ediyor.
19 Mayıs M. Kemal Paşa Samsun’da.
28 Mayıs Ayvalıkta Yunan çıkartma hareketine silahlı direniş.
22 Haziran Amasya genelgesi.
28 Haziran Balıkesir Kongresi.
3 Temmuz M. Kemal Erzurum’da.
8-9 Temmuz M. Kemal askerlikten istifa ediyor.
23 Temmuz-7 Ağustos Erzurum Kongresi.
16 Ağustos Alaşehir Kongresi.
4-12 Eylül Sivas Kongresi.
7 Eylül Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyetinin kuruluşu.
9 Eylül Ali Fuat Paşa Umum Kuva-yı Milliye komutanı.
12 Eylül Anadolu ile İstanbul arasında, M. Kemal’in emri haberleşmenin kesilmesi.
22 Eylül Anzavur’un Balıkesir yöresi ayaklanması.
2 Ekim Damat Ferit Paşa kabinesi yerine Ali Rıza Kabinesinin Kurulması.
13 Ekim Amiral Bristol’un raporu yayınlanıyor.
22 Ekim Amasya mülakatı.
29 Ekim Fransızlar Anteb’i işgal ediyor.
1 Kasım İngilizler Maraş’ı Fransızlara devrediyor.
16 Kasım Sivas’ta komutanlar toplantısı.
27 Aralık M. Kemal Paşa Ankara’da.
29 Aralık Maraş’ta Fransızlara karşı milli direniş.

1920
12 Ocak Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanması.
17 Ocak Urfa’da milli direniş başlıyor.
28 Ocak Mebuslar Meclisi Misak-ı Milliyi kabul ediyor.
11 Şubat Fransızlar Maraş’tan çekiliyor.
16 Şubat Anzavur yeniden ayaklanıyor.
3 Mart Ali Rıza Paşa Kabinesi çekiliyor. Salih Paşa Kabinesi kuruluyor.
16 Mart İngilizler İstanbul’u işgal ediyor.
19 Mart M. Kemal Paşa Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis toplamak için bir çağrıda bulunuyor.
1 Nisan Antep’te bulunan Fransız kuvvetleri Türkler tarafından kuşatılıyor.
2 Nisan Salih Paşa Kabinesi istifa ediyor.
5 Nisan Damat Ferit Paşa Kabinesi.
10 Nisan Fransızlar Urfa’yı boşaltıyor.
11 Nisan Kuvay-ı Milliye aleyhine İstanbul Fetvası. Mebuslar Meclisi Padişah tarafından dağıtılıyor.
13 Nisan Bolu ve Düzce ayaklanmaları.
18 Nisan Kuvay-ı İnzibatiye kuruluyor.
19 Nisan Beypazarı ayaklanması.
23 Nisan Büyük Millet Meclisi Ankara’da kuruluyor.
24 Nisan M. Kemal Meclis Başkanı.
29 Nisan Hiyanet-i Vataniye Kanunu.
30 Nisan B.M.M.nin kuruluşu bütün dünyaya ilan ediliyor.
3 Mayıs Bakanlar kurulu kuruluyor.
5 Mayıs Anadolu’nun karşı Fetvası.
8 Mayıs Pozantı’daki Fransız kuvvetlerini Kuvayı Milliye kuşatıyor.
11 Mayıs İstanbul Harp Divanı M. Kemal’i gıyaben idama mahkum ediyor.
14 Mayıs Yenihan ayaklanması.
24 Mayıs Padişah M. Kemal hakkındaki idam kararını onaylıyor.
28 Mayıs Pozantı’daki Fransız birlikleri teslim alınıyor.
30 Mayıs Türk-Fransız ateşkesi.
1 Haziran Amerikan Kongresi Ermeni mandasını reddediyor.
9 Haziran Doğu Anadolu’da Ermenilere karşı seferberlik.
14 Haziran Yozgat ayaklanması.
22 Haziran Balıkesir’in Yunan ordusu tarafından işgali.
2 Temmuz Bandırma, Kirmasti ve Gönen’in Yunan ordusu tarafından işgali.
8 Temmuz Bursa’nın Yunanlar tarafından işgali.
9 Temmuz İngilizler Batum’u boşaltıyor.
18 Temmuz B.M.M. Misak-ı Milliye yemin ediyor.
21 Temmuz Yunan ordusu Tekirdağ’ı işgal ediyor.
25 Temmuz Yunan ordusu Edirne’yi işgal diyor.
10 Ağustos Sevr imzalanıyor.
11 Eylül B.M.M. Firariler Hakkında Kanun ve İstiklal Mahkemeleri kuruyor.
30 Eylül Ermenistan’a karşı Türk ordusunun harekatı.
3 Ekim Konya ayaklanması.
29 Ekim Damat Ferit Paşa Kabinesi yerine Tevfik Paşa Kabinesi Kuruluyor.
30 Ekim Türk ordusu Kars’ı kurtarıyor.
3 Aralık Gümrü anlaşması.

1921
5 Ocak Çerkes Ethem Yunanlılara sığınıyor.
9-10 Ocak Birinci İnönü Zaferi.
20 Ocak Teşkilat-ı Esasiye kanunu.
9 Şubat Antep Fransızlara teslim oluyor.
21 Şubat Londra Konferansı toplanıyor.
12 Mart İstiklal Marşının Meclisteki kabulü.
16 Mart Moskova Antlaşması.
30 Mart-1 Nisan İkinci İnönü Zaferi.
23 Nisan Milli Bayram.
10 Mayıs Müdafaa-ı Hukuk Grubunun kurulması.
10 Temmuz Yunan ordusunun ileri Harekatı.
13 Temmuz Afyon Karahisar’ın Yunan ordusunca işgali.
17 Temmuz Kütahya’nın işgali.
30 Temmuz İstiklal Mahkemeleri yeniden kuruluyor.
5 Ağustos Mustafa Kemal Başkomutan.
7-8 Ağustos Tekalif-i Milliye Emirleri.
23 Ağustos-13 Eylül Sakarya meydan savaşı.
13 Ekim Kars Anlaşması.
20 Ekim Ankara Antlaşması.

DEVAM EDİYOR SONRAKİ SAYFAYA BAKINIZ........

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !