TARİHİZDEKİ ÖNEMLİ OLAYLAR 4

1839
3 Kasım Tanzimat Fermanı

1853
Osmanlı-Rus savaşı

1854
İngiltere ve Fransa savaşa katılıyor (Kırım Savaşı) Osmanlı Devletinin dış borçlanması

1856
Islahat Fermanı. Paris Barış Konferansı

1865
Genç Osmanlılar Cemiyetinin Kuruluşu

1876
23 Aralık Birinci Meşrutiyet (Kanun-u Esasinin İlanı)

1877
Ayestefanos antlaşması. İngiltere’nin Kıbrıs’ı alması. Berlin Kongresi. Ermeni konusunun büyük devletler tarafından ele alınması

1881

Muharrem Kararnamesi ile Osmanlı Devletinin mali iflası ve Duyun-u umumiye

1882

İngiltere’nin Mısır’ı işgali. Üçlü ittifakın kuruluşu.

1883

Von der Goltz başkanlığında Alman askeri heyetinin İstanbul’a gelişi.

1885

Doğu Rumeli olayları ve Makedonya Komitesi.

1888

Haydarpaşa-İzmit demiryolu imtiyazının Almanya’ya verilmesi.

1889

21 Mayıs İttihat ve Terakki’nin kuruluşu

1892

Eskişehir-Konya demiryolu projesi üzerinde Alman-İngiliz rekabeti

1894

Ermeni ayaklanmalarının başlaması (Sasun isyanı). Fransız-Rus anlaşması

1895

Ermeni olayları ve Girit sorunu

1896

Ermenilerin Osmanlı Bankası baskını. Girit’te ayaklanma

1897
Yunan kuvvetlerinin Girit’e çıkması, Türk- Yunan Savaşı ve İstanbul Antlaşması.

1899
Bağdat demiryolu imtiyazının Almanya’ya verilmesi.

1900
Hicaz demiryolu inşası.

1901
Büyük devletlerin Makedonya olaylarına karışması.

1904
Fransız-İngiliz Anlaşması.

1906
İttihat ve Terakki’nin Selânik’te faaliyete başlaması.

1907
İngiliz-Rus anlaşması.

1908
23 Temmuz İkinci Meşrutiyet.
17 Aralık Meclis-i Mebusan’ın toplanması.

1909
13 Nisan (31 Mart) ayaklanması.
23-24 Nisan Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gelişi.
27 Nisan II.Abdülhamid’in tahttan indirilişi ve V. Mehmet Reşat’ın tahta çıkışı.

1911
1 Ekim İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması, Türk-İtalyan savaşı. M. Kemal Trablus’ta ve Binbaşı oluyor.

1912
18 Ekim Balkan savaşı.

1913
10 Mayıs Londra Antlaşması ile Balkan Savaşının sonu.
3 Haziran İkinci Balkan Savaşı
29 Eylül İstanbul Anlaşması, Edirne Türklerde kalıyor.
Ekim M. Kemal Sofya Ateşemiliteri.

1914
1 Ağustos Birinci Dünya Savaşı.
2 Ağustos Türk-Alman ittifakı.
10 Ağustos İki Alman gemisinin Çanakkale’ye sığınması (Yavuz ve Midilli).
29 Ekim Türk Donanmasının Ruslara taarruzu.
1 Kasım Türkiye’nin savaşa girişi.
7 Aralık Türk Ordusunun Kut’ül Amara’da İngilizleri kuşatması.
27 Aralık Sarıkamış Taarruzu.

1915
20 Ocak M. Kemal 19. Tümen Komutanı.
2-3 Şubat Süveyş Kanalı Harekatı.
4 Mart İngiltere ve Fransa Boğazları Rusya’ya bırakı-yor.
18 Mart Çanakkale Türk zaferi.
25 Nisan İngiliz-Fransız Kuvvetlerinin Çanakkale’ye çıkartma harekatı ve kara savaşlarının başlaması.
20 Mayıs İtalya’nın savaşa girmesi.
27 Mayıs Ermeni Tehciri için kanun.
20 Ağustos Conkbayırı Taarruzu.
12 Ekim Bulgaristan’ın savaşı girmesi.
10 Aralık Mustafa Kemal’in Çanakkale’den ayrılışı.

1916
3 Ocak Sykes-Picot anlaşması.
9 Ocak Müttefiklerin Çanakkale’yi terk edişi.
19 Mart M. Kemal Tuğgeneral (Mirliva) oluyor.
26 Nisan Sykes-Picot anlaşması Rusya’ya bildiriyor ve Boğazlar ile Doğu Anadolu Rusya’ya bırakılıyor.
27 Haziran Arap-İngiliz anlaşmaları sonunda Şerif Hüseyin Arap ayaklanmasını başlatıyor.
17 Ağustos Romanya İtilaf devletleri yanında savaşa katılıyor.

devam ediyor sonraki sayfaya bakınız...

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !